Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. tüγɜ-tɜ, tüwɜ-tɜ Ug    'tűz'  de 'Feuer'  en 'fire (n)'  UEW № 1864 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Tűz


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  hanti/osztjákVtö̆γət 'Feuer'OL: 129
  DNtüt 'Feuer'OL: 129
  Otut 'Feuer'OL: 129
   
  manysi/vogulTJtäwə·t 'Feuer'WV: 5
  KUtɔ̈̄wt 'Feuer'WV: 5
  Ptāwt 'Feuer'WV: 5
   
  magyar tűz 'Feuer, Brand'Akk. tüzet
   tűz '(veralt.) Herd'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. mandzsu-tunguz *togo 'tűz': tunguz toγo, tova, , even toγ, tov , orocs  'tűz'.

  Többen (Strahlenberg, NOstT; Gyarm., Aff. 200—1, 267; MUSz. 242; VglWb. 431; Halász: NyK 23: 266; NyH7 stb.) a fenti szócsaládot — egészben vagy részben — a finn tuli 'tűz' (lásd *tule 'tűz' U) szóval és megfelelőivel egyeztették. Utóbbiak azonban veláris hangrendjük és szó belseji mássalhangzójuk miatt nem vonhatók ide.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 200-1, 267 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • Liimola: FUF 31: 115 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Honti: MNy 81: 154 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 242 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Strahlenberg: NOstT = Strahlenberg, Philipp Johan von, Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia. Stockholm 1730.
  • NyH7
  • Halász: NyK 23: 266 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Munkácsi: NyK 25: 186 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Setälä: NyK 26: 433 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 431 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.