Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. korpe- FW FU   'ég, elég, megperzselődik'  de 'brennen, verbrannt werden, versengt werden'  en 'burn (intr), be burnt, be scorched'  UEW № 362 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Tűz


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn korpea- 'sengen versengen, brennend gar od. reif machen, brennend schmerzen'
   korventa- 'sengen versengen, brennend gar od. reif machen, brennend schmerzen'
   korvetta- 'sengen versengen, brennend gar od. reif machen, brennend schmerzen'
   
  észt kõrb 'Versengen, Anbrennen'Gen. kõrve
   kõrbe 'anbrennen, brennen'
   
  számi/lappLkuorˈpa- 'durch Waldbrand verheert werden; ohne zu Ende gebrannt zu haben, erlöschen (von einem Feuer; so daß halbverbrannte Holzstücke übrig bleiben'
  Nguorˈbâ- 'be scorched; lose hair by having it rubbed away; get very much cropped, get overcropped'
   
  mordvinEkurva- 'lodern, lodernd brennen'
  Ekurvaśt́e- 'anzünden'
  Ekirvaśt́e- 'anzünden'
  Ekraśt́i- 'anzünden'
  Mkoŕväśt́e- 'anzünden'
   
  magyar hërvad- 'welken, verwelken, dürr od. welk werden, verdorren'
  reg?hirvad- 'welken, verwelken, dürr od. welk werden, verdorren'
   
  ? szölkupOOkuura- 'sengen (Holz)'
  NPkuurra- 'sengen (Holz)'


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A magyar szó csak 'megég, megperzselődik' → '(hőség következtében) elfonnyad, elszárad' jelentésváltozás esetén tartozik ide; vö. vogul (Munk.: NyK 25: 185) N pēl- 'meggyullad (tűzről mondva)' ~ (Kálm. Mskr.) Ob pēlaml- 'megsárgul; sárgul'.

  A magyarban első szótagi o ë (i) elhasonulás történhetett.

  A palatális miatt bizonytalan, hogy a szölkup szó idetartozik-e.

  A magyar szóhoz lásd még *kurɜ- 'véget ér, megszűnik' Ug.

  A Kálmán által (MNy. 59: 344) idevont osztják (334) V korəγ- 'ég' és vogul (WV 71) TJ karəwl- 'ki-, elalszik' igék jelentéstani okokból nem tartoznak ide. Az osztják szót lásd a *karwa 'keserű, csípős (adj); keserű íze van, csíp, bizserget' FU alatt. A vogul szó osztják megfelelőihez lásd PD 581.  Bibliográfia
  • Collinder: CompGr 401 = Collinder, Björn, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm 1960.
  • Setälä: FUFA 12: 104 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • Kálmán: MNy 59: 344 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 97 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Toivonen: Vir 1948: 37 = Virittäjä. 1–, Helsinki 1897–.