Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. kunɜ FU    'has'  de 'Bauch'  en 'belly'  UEW № 404 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Testrészek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  komi/zürjénSki̮ne̮m 'Bauch'
  Pki̮ne̮·m 'Bauch'
  POkѳnѳ·m 'Bauch'
   
  hanti/osztjákVkŏṇ 'Bauch'OL: 109
  DNχŏn 'Bauch'OL: 109
  Oχŏn 'Bauch'OL: 109
   
  magyarregjoh 'das Innere Bauch, Magen'
  regjuh 'das Innere Bauch, Magen'
  regéh 'das Innere Bauch, Magen'
  regíh 'das Innere Bauch, Magen'
  Altiunhum 'Herz, Sinn, Leber, Lende'ÓMS
  Altyonhanban 'Herz, Sinn, Leber, Lende'JókK 3
  Alteehodath 'Herz, Sinn, Leber, Lende'JordK 391
  Alteehaban 'Herz, Sinn, Leber, Lende'JordK 902
  ÚESz.jonh


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A zürjén e̮m képző.

  A magyar szó elhomályosult összetétel. A fent megadott alapalakhoz tartozik a feltett ősmagyar *juχunɜ (> ómagyar john-junh-) alak -χun utótagja. Az előtagot lásd a *ju 'vminek a belseje' Ug alatt. Az ómagyar jonh-, junh- változatok a átvetésével, belőlük pedig a joh, juh alakok denazalizációval jöttek létre. A magánhangzós kezdetű formák a jo-, ju- < i ~ ë (> í ~ é) hangváltozás útján keletkeztek (vö. ómagyar yonkab > inkább, juhar ~ ihar, juhász ~ ihász).

  A magyar elhomályosult összetétel talán mellérendelő szerkezetből ('belsőrész-has') keletkezett.  Bibliográfia
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Steinitz: FgrVok 24 = Steinitz, Wolfgang, Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus. Stockholm 1944 (Acta Instituti Hungarici Universitatis Holmiensis. Series B, Linguistica. 2).
  • Wichmann: FUF 16: 194 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Bárczi: Htört2 106, 132, 158 = Bárczi, Géza, Magyar hangtörténet. 2., bővített kiadás. Budapest 1958 (EMNyp).
  • Horger: MSzav 43.00 = Horger, Antal, Magyar szavak története. Közérdekű magyar szófejtések gyűjteménye. Budapest 1924.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • NyH7
  • Szinnyei: NyK 35: 478 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Budenz: NyK 6: 408 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Uotila: SyrjChr 97 = Uotila, T. E., Syrjänische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und etymologischem Wörterverzeichnis. Helsinki 1938. (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. VI).
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.