Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. ju Ug    'vminek a belseje'  de 'das Innere von etwas'  en 'interior/inside of something'  UEW № 1761 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Belül


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  hanti/osztjákVjoγ 'nach Hause'Ostjakisches: 142
  DNjŏχ 'nach Hause, zurück'Ostjakisches: 142
  Ojŏχi 'nach Hause, ins Haus'Ostjakisches: 142
   
  manysi/vogulTJjüw 'hinein, nach Hause'JSFOu: 58/3:16 (Kannisto, mitg. Liimola)
  TJjün 'zu Hause'WV: 199
  KUjuw 'hinein, nach Hause'JSFOu: 58/3:16 (Kannisto, mitg. Liimola)
  KUjon 'zu Hause'WV: 199
  Pjüw 'hinein, nach Hause'JSFOu: 58/3:16 (Kannisto, mitg. Liimola)
  Pjün 'zu Hause'WV: 199
  Sojuw 'hinein, nach Hause, zurück'JSFOu: 58/3:16 (Kannisto, mitg. Liimola)
  Sojun 'zu Hause'WV: 199
   
  magyarregjoh 'das Innere, Bauch, Magen'
  regjuh 'das Innere, Bauch, Magen'
  regéh 'das Innere, Bauch, Magen'
  regíh 'das Innere, Bauch, Magen'
  Altiunhum 'Herz, Sinn, Leber, Lende'ÓMS: 1300 k.
  Altyonhanban 'Herz, Sinn, Leber, Lende'JókK 3
  Alteehodath 'Herz, Sinn, Leber, Lende'JordK 391
  Alteehaban 'Herz, Sinn, Leber, Lende'JordK 902
  ÚESz.jonh


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Az osztják γ és vogul w (< *γ) latívusz-, a vogul n pedig lokatívuszrag.

  A magyar szó elhomályosult összetétel. A fent megadott alapalakhoz tartozik az eredetibb jonh-junh alak jo-ju- előtagja (lásd ómagyar adatok). A rekonstruált ősmagyar *juχunȣ alak -χun utótagját lásd a *kunȣ 'has' FU  alatt. Az ómagyar jonh-, junh- változatok a átvetésével, belőlük a joh, juh alakok denazalizációval jöttek létre, a magánhangzós kezdetű alakok a jo-, ju- > i ~ ë (> í ~ é) hangváltozással keletkeztek (vö. ómagyar yonkab > inkább, juhar > ihar, juhász > ihász).

  A magyar elhomályosult összetétel feltehetőleg jelzői összetételből ('belhas, a has belseje') keletkezett.  Bibliográfia
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Bárczi: Htört2 106 132 158 = Bárczi, Géza, Magyar hangtörténet. 2., bővített kiadás. Budapest 1958 (EMNyp).
  • Horger: MSzav 43.00 = Horger, Antal, Magyar szavak története. Közérdekű magyar szófejtések gyűjteménye. Budapest 1924.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • NyH7
  • Szinnyei: NyK 35: 478 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.