Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. pälä U    'fél, vminek a fele; oldal'  de 'halb, Hälfte; Seite'  en 'half; side '  UEW № 722 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Szél. Oldal. Vég


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  ? finn pieli: suupieli 'Mundwinkel'Gen. pielensuu 'Mund'
   poskipieli 'Kinnbacken'poski 'Backe, Wange'
   pielos 'Rand'
   pielus 'Rand'
   pieltää 'sich seitwärts neigen'
   
  számi/lappLpiellē~pɑ̄llē 'Seite; Hälfte, halb, Halbe'
  Nbœlle -œ̄l-~bœllĕ, -œ̄l-~-œl- 'side; half (of a thing divided lengthways; one of a pair)'
  Notpiealsó indexbe így teszünk betűt, ugye? ill 'Hälfte; Seite; Geschlecht; das eine von paarweise vorkommenden Gegenständen od. Leibesgliedern'1626
  Ab́ealsó indexbe így teszünk betűt, ugye? il 'Hälfte; Seite; Geschlecht; das eine von paarweise vorkommenden Gegenständen od. Leibesgliedern'1626
  Kldpiealsó indexbe így teszünk betűt, ugye? ill 'Hälfte; Seite; Geschlecht; das eine von paarweise vorkommenden Gegenständen od. Leibesgliedern'1626
  Tpieille 'Hälfte; Seite; Geschlecht; das eine von paarweise vorkommenden Gegenständen od. Leibesgliedern'1626
  Kpieille 'Hälfte; Seite; Geschlecht; das eine von paarweise vorkommenden Gegenständen od. Leibesgliedern'
   
  mordvinEpeľ 'Seite'
  Epeľe 'halb, Hälfte'
  Mpäľ 'Seite'
  Mpäľä 'halb, Hälfte'
   
  mari/cseremiszKBpel 'Seite'
  KBwel 'Seite'
  KBpe·le 'halb, Hälfte, der eine von einem Paar'
  KBpel- 'halb, Hälfte, der eine von einem Paar'
  Upel 'Seite'
  Uwel 'Seite'
  Upe·le 'halb, Hälfte, der eine von einem Paar'
  Bpele 'Hälfte; der eine (von paarweise vorhandenen Gegenständen)'
   
  udmurt/votjákSpal 'Seite, Gegend, Wetlgegend; Zeitabschnitt; halb, Hälfte; eines von zwei zusammengehörenden Dingen (z. B. Augen, Füße, Stiefel)'
  Gpal 'Seite, Gegend; halb, Hälfte'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSpe̮l 'Seite; eines von einem Paar'
  Ppe̮v 'Seite; eines von einem Paar'
  POpȯl 'Seite; eines von einem Paar'
   
  hanti/osztjákVpeḷək 'Hälfte'OL: 155
  DNpelək 'Hälfte, Seite'
  Opelək 'Hälfte, Seite'
  Npēl 'Seite'Ahlqvist, NOstjSpr
   
  manysi/vogulTJpɑ̄l 'Hälfte; Seite'FUF: 30:265, 32:233 (Kannisto, mitg. Liimola)
  KUpɔ̈̄l 'Hälfte; Seite'
  Ppoål 'Hälfte; Seite, Gegend'MSz
  Sopāl 'Hälfte; Seite'
   
  magyar fél 'halb, Hälfte, eines der paarweisen Gliedmassen;Nebenmensch, Nächster; Gefährte, Seite'Akk. felet
   feleség 'Eheweib'
   felebarát 'Nächster, Mitmensch'barát 'Freund, Mönch'
  ÚESz.fél
  ÚESz.fele
  ÚESz.feleség
   
  nyenyecOpeľe 'Hälfte, Stück'376
   
  enyecChfeðe 'halb, verwandt'
  Bferie 'halb, verwandt'
   
  nganaszan fealea 'halb, Verwandter'
   
  szölkupTaUpaläl 'halb, Hälfte'MSFOu: 49:153 (Donner)
  Typäläk 'Hälfte, Seite'
  KeOpilāŋ 'halb, Hälfte'
   
  kamassz pjel 'halb, Seite'
   pil 'halb, Seite'
   pēl 'halb, Seite'
   
  kojbál пелдой 'половина'Janhunen, SW: 120
   
  mator холя 'halb, Hälfte; Seite'Janhunen, SW: 120


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  Vö. indoeurópai: óbolgár polŭ 'latus, dimidium', albán paľε (< *polnā). Vagy szláv < valamelyik FU nyelvből?

  A finn pieli szó vokalizmusa miatt csak kérdőjellel vonható ide. A jelentések alapján két szóval ('oldal' és 'cölöp, félfa') lehet számolni. Ezek közül csak az 'oldal' jelentésű szó tartozhat ide, ha a hangalakját a pieli 'cölöp, félfa' jelentésű szó módosította.

  A mordvinban és cseremiszben az 'oldal' jelentésű szavak egyszótagúak, a 'fél' jelentésűek pedig kétszótagúak. Lehetséges, hogy ezek a szavak eredeti kettősséget őriztek meg (*pälä 'fél, fele vminek' — *pēle 'oldal'), vagy pedig alaki és jelentésbeli hasadás történt.

  A FV kori veláris változatokhoz lásd *pula 'fél, fele vminek, oldal, rész' FV.  Bibliográfia
  • Gyarm: Aff 79 = Affinitas lingvae Hvngaricae cvm lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialectorvm Tataricarvm et Slavicarvm cvm Hvngarica comparata. Avctore Samvele Gyarmathi. Gottingae 1799.
  • N.Sebestyén : ALH 7: 59 Anm = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1–, Budapest 1951–.
  • Beitr 39 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Sajn: Dem 77 = Sajnovics, Joannis, Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae [1771?].
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • Wichmann: FUF 15: 45 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Mark: FUF 18: 167 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • E.Itkonen: FUF 29: 268, 320, 31: 174 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Ravila: FUFA 23: 239 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • Toivonen: FUFA 28: 205 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Collinder: IUrSprg 11 = Collinder, Björn, Indo-uralisches sprachgut. Uppsala 1934 (Uppsala Universitets Ársskrift 1934. Filosofi, sprákvetenskap och historiska vetenskaper. 1).
  • Setälä: JSFOu 30/5: 30, 91, 93 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • E.Itkonen: LpChr 86 = Itkonen, Erkki, Lappische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und Wörterverzeichnis. Helsinki 1960 (Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. VII).
  • Zsirai: MNy 22: 178 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • Fábián: MNyszet 2: 421 = Magyar Nyelvészet. 1–6, Pest 1856– [tatsächlich: 1855–] 1861.
  • K.Donner: MSFOu 49: 155 = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1890–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 506 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • Szinnyei: NyK 15: 255 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Halász: NyK 23: 440 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Gombocz: NyK 32: 203 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • N.Sebestyén : NyK 58: 139 Anm
  • Budenz: NyK 6: 455, 10: 99 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Vasmer: REtWb 2: 390 = Vasmer, Max, Russsisches Etymologisches Wörterbuch. Heidelberg. I, 1953; II, 1955; III, 1958 (Indogermische Bibliothek, II. Reihe).
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • Lindström: Suomi 1852: 76
  • Ahlqvist: Suomi 1863: 9
  • Janhunen: SW 120 = Janhunen, Juha, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki 1977 (Castrenianumin toimitteita. 17).
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Bergsland: UAJb 28: 171 = Ural-Altaische Jahrbücher. 24–, Wiesbaden 1952– [Fortsetzung von UJb.]
  • VglWb 2: 48 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.