Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. śäŋkɜ FU    'hátsó fél, segg'  de 'der Hintere, Arsch'  en 'back of something, back, arse '  UEW № 951 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Testrészek


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  mari/cseremiszKBšəŋγəń 'rückwärts'
  Ušeŋγel 'das Hintere, Hinter-, hinten befindlich'
  Mšenkeľ 'das Hintere, Hinter-, hinten befindlich'
  Bšeŋγel 'das Hintere, Hinter-, hinten befindlich'
   
  manysi/vogulTJsäŋ˳ 'die Weichen'WV: 5
  KUsɔ̈̄ŋk˳ 'die Weichen'
  Psāŋk 'die Weichen'
  Psoaŋkw 'Csípő; Hüfte, comb, Schenkel'
  LMsāŋk 'ágyék; Lende'MK4: 403
  Sosāŋ˳k˳ 'die Weichen'
   
  magyar segg 'der Hintere, Arsch'
  ÚESz.segg


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A cseremisz l, ĺ képző, az ń latívuszrag.

  A magyar segg szó s hangja ősmagyar s ~ sz (< finnugor *ś) váltakozással magyarázható. A magyar gg magánhangzóközi geminálódás eredménye (segges, segget).

  A cseremisz szó jelentése testrésznévből fejlődhetett ki.

  A vogul 'ágyék' ~ 'tompor' ~ magyar 'segg' jelentések viszonyához vö. vogul N ūńś 'segg' ~ N ūńśäs 'tompor' ~ magyar ágyék 'ágyék; alhas'.

  A vogul (Msz.) N säŋkw 'halom', (MTr.) LM säχw 'halom' (Lőrincze: MNy 46: 58; Bárczi TA 18) szavak hangtani és jelentéstani okokból nem tartoznak ide.  Bibliográfia
  • Munkácsi: ÁKE 594 = Munkácsi, Bernát, Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 1. kötet. Magyar szójegyzék s bevezetésül: a kérdés története. Budapest 1901.
  • Szinnyei: Budenz-Alb 46.00
  • Liimola: FUF 32: 250 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Gombocz: Jelt 75 = Gombocz, Zoltán, A magyar történeti nyelvtan vázlata. IV. Jelenléstan. [Pécs] 1926 (Tudományos Gyűjtemény. 16).
  • Lőrincze: MNy 46: 58 = Magyar Nyelv. 1–, Budapest 1905–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 335, 189 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • Munkácsi: NyK 25: 257 = Nyelvtudományi Közlemények. 1–, Pest, [später:] Budapest 1862–.
  • Munkácsi: Nyr 12: 444 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • Mészöly: SzegF 3: 118 = Szegedi Füzetek. 1–3. Szeged 1934–1937.
  • Bárczi: TA 18 = Bárczi, Géza, A Tihanyi apátság alapítólevele mint nyelvi emlék. Budapest 1951 (Nyelvészeti Tanulmányok 1.)
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • Wichmann: TscherT 95 = s. Wichm [tscher]
  • Anderson: Wandl 26 = Anderson, Nikolai, Wandlungen der anlautenden dentalen spirans im ostjakischen. St.-Pétersbourg 1893 (Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. VII série. Tome XL, No„– 2 et dernier).