Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. śomɜ FU    'éhség, szomjúság'  de 'Hunger, Durst'  en 'hunger, thirst '  UEW № 974 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Szomjúság


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  udmurt/votjákSśumem 'hungrig'
  Sśumal- 'Hunger bekommen, hungrig werden'
  Kśumal- 'Hunger bekommen, hungrig werden'
  Gśumal- 'Hunger empfinden'Wichm [wotj]
   
  komi/zürjénSśumal: ki̮ne̮m pondis śumal 'ich bin hungrig'ki̮ne̮m 'Bauch'
  Sśumale: ki̮ne̮m śumale 'ich bin hungrig'
  Pśima·ve̮: ki̮ne̮m śima·ve̮ 'ich bin hungrig'ki̮ne̮m 'Bauch'
  POśima·l- 'hungrig sein, Appetit haben'
   
  magyar szomjú 'durstig, dürstend'
   szomjaz- 'dürsten, Durst haben'
   szomjas 'durstig, dürstend'
   szomjús 'durstig, dürstend'
   szomjúhoz- 'dürsten, Durst haben'
  regszoméhas 'durstig, dürstend'
  Altszomjúl- 'durstig werden'
  ÚESz.szomjú


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A votják em, al és zürjén al képző.

  A magyar szomjú elhomályosult összetétel. A ju utótagja történetileg a (nyj.) éh, íh, joh 'belső, has, gyomor; szív, érzék' szavakkal azonos, lásd *ju 'vminek a belseje' Ug. és *kunɜ 'has' FU.

  A zürjén P śima·v-, PO śima·l- szavakban szórványos *ui̮ i változás történt.  Bibliográfia
  • ESK = Лыткин, В.И. – Гуляев, Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва 1970.
  • Fuchs: FUF 16: 75 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Setälä: FUF 2: 261 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • FUV = Collinder, Björn, Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm 1955.
  • Setälä: JSFOu 16/2: 3 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • MUSz 305 = Budenz, József, Magyar–ugor összehasonlitó szótár. Budapest 1873–1881.
  • NyH7
  • s-Laute 60, 103
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.
  • VglWb 1: 834 = Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Leipzig I, 1874 ; II, 1876; III, 1888.