Uralonet
MTA Nyelvtudományi Intézet MagyarEnglishDeutsch   InformációkSúgó

 1. pele (pēle) FU    'oszlop, rúd, pózna'  de 'Pfosten, Stange'  en 'column, stang '  UEW № 738 Sorszám szerint: << Előző Következő >> Új keresés

  Fogalomkör: Szerszám. Fegyver


  Egyeztető rész - (leány)nyelvi adatok
   
  finn pieli 'aufrecht stehen (der Pfahl, Pfoste)'Gen. pielen
   
  észt peel 'Stange, Mast'Gen. peele
   
  számi/lappKldpīʌʌª 'ovenpieli; Türpfosten'< finn
  Tuks-pieʌ́s 'ovenpieli; Türpfosten'< finn
  KpieʌʌA 'ovenpieli; Türpfosten'< finn
   
  mordvinMpäl 'Zange, Zaunstange'Ahlqvist, MMdGr
  Mpäľ 'Pflock; hölzerner Keil'JE
   
  magyar fél: ajtófélfa 'Türpfosten, Torpfosten'1.ajtó/kapu, 3.fa '1.Tür/Tor 3.Baum'
   kapufélfa 'Torpfosten'
   félszer, fészer 'Schuppen, Scheune', 'Mittel'
   fészer ''


  Magyarázat
  MagyarDeutsch

  A magyarban a 'fél, vminek a fele' jelentésű szó (lásd *pälä 'fél, vminek a fele; oldal' U) és a fél 'ajtófélfa' szó (lásd *pele, *pēle FU) a magyar nyelv külön életében a nyílt e ( = ä) és a zárt ë egybeesésének következtében azonos alakúvá vált.

  A zürjén Ud. beĺ 'ajtófélfa vagy ablakpárkány' valószínűleg a vepsze (Toivonen FUFA 28: 204) peĺ 'oszlop, pózna' átvétele (ESK).  Bibliográfia
  • Beitr 47 = Paasonen, H., Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte Budapest 1917 (Sonderdruck aus Keleti Szemle XIII–XVII).  
  • Lytkin: Chrest 107 = Лыткин, В. И., Диалектологическая хрестоматия по пермским языкам 1. Москва 1955.
  • EtSz = Magyar Etymologiai Szótár. I–XII: A - foglár... irta Gombocz Zoltán és Melich János. Budapest 1914–1936; XIII–XVll: foglár – geburnus. Gombocz Zoltán jegyzetei felhasználásával irta Melich János. Budapest 1938–1944.
  • E.Itkonen: FUF 29: 311, 31: 314 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Wichmann: FUF 3: 99 = Finnisch-ugrische Forschungen. 1–13, Helsingfors – Leipzig 1901–1913; 14–, Helsingfors [später:] Helsinki 1914–.
  • Toivonen: FUFA 28: 204 = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen [Angaben s. unter FUF]
  • Setälä: JSFOu 14/3: 44 = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. 1–, Helsinki 1886–.
  • Hunfalvy: MNyszet 1: 156 = Magyar Nyelvészet. 1–6, Pest 1856– [tatsächlich: 1855–] 1861.
  • MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei. 1–3. Föszerkesztő: Lakó György. Szerkesztő: Rédei Károly [1–3] és K. Sal Éva [3]. Munkatársak: Erdélyi István, Fabricius-Kovács Ferenc, Gulya János, K. Sal Éva, Vértes Edit. Budapest 1967, 1971, 1978.
  • NyH7
  • K.Sal : NyK 65: 403
  • Simonyi: Nyr 35: 140 = Magyar Nyelvő‘r. 1–, Budapest 1872–.
  • SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. I, Helsinki 1955 [Autor] Y. H. Toivonen; II, 1958 [Autoren] Y. H. Toivonen – Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; III, 1962 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; IV, 1969 [Autoren] Erkki Itkonen – Aulis J. Joki; V, 19
  • SzófSz = Bárczi, Géza, Magyar Szófejtő‘ Szótár. Budapest 1941.
  • TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos – Papp László (1–2), Kubínyi László – Papp László (3). Budapest 1967–1976.